Moment van kennisoverdracht waarbij de één leert van de ander door ervaringen uit te wisselen.